De Wisselprijs van Vereniging Het Ree is in 1974 door de heer H.J.E. van Beuningen bij zijn aftreden als voorzitter, ingesteld. De prijs is bedoeld als blijk van waardering voor ‘Nederlanders of Nederlandse instellingen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor het reewild in Nederland. (art. 5)’. ‘De prijs wordt tenminste eenmaal in de drie jaar verleend doch kan ieder jaar wisselen. (art. 2)’. De definitie van artikel 5 is inmiddels wat aangepast: ‘De wisselprijs is een erkenning voor personen en/of organisaties met een bijzondere staat van dienst aan het beleid en/of verantwoord beheer van de reeënpopulatie in Nederland.’

Het prachtige bronzen beeld van een reebok is gemaakt door de Roermondse beeldhouwer
Dolf Wong Lun Hing (1921-2017).

Personen of organisatie die de Wisselprijs hebben ontvangen:

1974 Vereniging Het Reewild

1976 W.T. Schuitemaker te Hoog Soeren

1977 Stichting Reewildtrofeënshow Gelderse Achterhoek (Voûte)

1978 Mr. J.O. Thate

1979 Groep veldpolitie korps Rijkspolitie (generaal Plattel)

1981 Prof. Dr. J.L. van Haaften

1984 I. Uythoven

1986 Jachttoezicht IJsselmeerpolders (J.J. Korthuis)

1988 E.J.H. Menkveld

1989 C. Antonissen

1990 Dr. Ir. W. Verhoeven

1994 Ir. J. Poutsma

1996 R. van Nederpelt

2000 P.H. Schneider

2001 G.J. Spek

2002 H. Meyeringh

2005 J. Schoonderbeek

2006 De heer Bakker van Hotel Bakker Vorden

2008 J. Bakker

2011 R. Borst

2013 Stichting Valwild Utrecht (o.a. Marianne Spaargaren)

2014 J.E. van Herp-Bruynius

2016 Drs. R.H.M. Peltzer

2021 D.J. Gussinklo

2022 C.F. Schoon