Voorlichtingsavonden Leefgebieden

21 nov 2016

Leefgebieden worden belangrijker bij het organiseren van het toekomstige beheer van reeënpopulaties. Door de VHR wordt voorlichting gegeven over de rol en vormgeving van die leefgebieden. Op dinsdag 28 juni en donderdag 30 juni worden twee voorlichtingsavonden georganiseerd. Na een presentatie door Rob Borst zal er ruime gelegenheid zijn voor het stellen van vragen en discussie.