In Nederland zijn per jaar naar schatting 10.000 aanrijdingen met reeën. Sommige zijn meteen dood anderen raken gewond en gaan pas veel later dood. Of het ree al dood is of slechts gewond, bel altijd 112. De alarmcentrale kan het beste beoordelen welke hulpdiensten ze moeten inzetten en wat je moet doen in verband met je eigen veiligheid.

Een paar basisregels:
  • Zorg allereerst voor je eigen veiligheid;
  • Raak het dier niet aan. Als het nog leeft kan het bijten en schoppen;
  • Stel zo nauwkeurig mogelijk vast waar je bent aan de hand van wegnummers, hectometerpaaltjes, bebouwing en markante objecten zoals viaducten en windmolens;
  • Bel 112 en geef de locatie en de situatie door;
  • Beschrijf zo goed mogelijk om wat voor dier en om hoeveel dieren het gaat;
  • Geef ook de toestand van het dier aan;
  • Wacht op de hulpdiensten en de wildbeheerder. De daarvoor aangewezen wildbeheerder heeft een hond waarmee hij het (aangereden) wild kan opsporen;
  • Ga niet zelf achter het wild aan. Dat doet de faunabeheerder;
  • Maak het dier niet dood, ook al ben je jager en heb je een wapen bij je. Je bent niet bevoegd;
  • Neem dood wild niet mee want ook dat is strafbaar en je weet vaak niet waaraan het dier is doodgegaan (bijvoorbeeld een ziekte).