Fotoverslag: Geweiententoonstelling Rivierenland

Bij de zesde reewildgeweiententoonstelling van Rivierenland, vrijdag 22 maart, noteerden we het recordaantal van 107 meegebrachte reebokken. Onze keurmeesters bepaalden hun leeftijd aan de hand van de kaken. Zij constateerden meerdere bijzondere bokken, waaronder een éénstanger, een bok met een grotendeels witte kop en diverse oudere bokken waarvan er bij eentje de leeftijd op liefst 11 jaar werd geschat. 

Mees Kooistra, voorzitter van WBE Land van Gelre, opende de avond. Deze wildbeheereenheid levert altijd een belangrijke bijdrage aan de tentoonstelling, die was georganiseerd door de regio Veluwe-Rivierenland van Vereniging Het Reewild, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en de samenwerkende WBE’s in Rivierenland. Mees, tevens lid van Vereniging Het Reewild, benadrukte het belang van afschot van vrouwelijk reewild – bokken krijgen immers geen kalfjes – en riep op daar ook beginnend jagers bij in te schakelen. Ook wees hij erop dat het behalen van het met de FBE (faunabeheereenheid) afgesproken afschot geen vrijblijvende zaak meer is.

Gastspreker was Gerard van Heiningen, voormalig jachtopzichter en al vele jaren actief bij de Stichting Groen Netwerk voor het afhandelen van dode en aangereden dieren. Hij hield een zeer informatieve lezing over schottekens en nazoeken. Zijn belangrijkste boodschap: na een schot op grofwild moet altijd nazoek plaatsvinden. Als er geen duidelijke zweetsporen zijn, zoek dan een ervaren zweethond.

Aan het eind vroeg Bé Brinkman, voorzitter van de vakgroep Grofwild in Gelderland, in het restaurant van K.S.V. De Betuwe in Ommeren het woord. Hij bedankte Albert Olde Daalhuis voor de zes jaar dat hij zich heeft ingezet als grofwildcoördinator Rivierenland binnen de vakgroep. Jeroen ten Westeneind volgt Albert op als grofwildcoördinator.