Cursus Praktisch Reeënbeheer: twee cursisten blikken terug

Voor onze leden in de provincie Utrecht organiseerde Vereniging Het Ree in januari en februari de cursus Praktisch Reeënbeheer, uitgevoerd door IPC Groene Ruimte. Wij vinden het namelijk belangrijk dat (toekomstige) reeënbeheerders voldoende actuele kennis hebben op het gebied van reeënbeheer in de provincie. Bovendien stellen veel Utrechtse terreinbeherende organisaties (TBO’s) het certificaat van deze cursus als een verplichting om te mogen beheren. 

Na twee cursusavonden rondom biologie en beheer van het ree (over alles van geweivorming en leefwijze tot aanspreken en afschotbepaling) was er een cursusdag bij IPC Groene Ruimte in Arnhem over beheer en beleid, en op Nationaal Jachtschietcentrum Berkenhorst in Elspeet over wapenonderhoud en schietvaardigheden. Lees hieronder de ervaringen van twee cursisten.

Martijn van Dooren, beheert het ree al zo’n twintig jaar, was voorzitter van de reewildcommissie van WBE De Biesbosch en verzorgt coachings met jacht als instrument:

“Ik wilde deze cursus graag doen, want in twintig jaar tijd is er nogal wat veranderd. Ik was benieuwd naar nieuwe inzichten en studies. Zo dachten we altijd dat een groot gewei een teken is van een sterke bok, maar dat is dus compleet achterhaald; een groot gewei is gewoon een teken dat de bok mineralen goed opneemt.

Voor een flink deel was de cursus nuttig om kennis weer op te frissen. Bij wapenonderhoud leerde ik bijvoorbeeld dat je niet te vaak met olie en vet moet smeren, omdat het hout van de kolf kan scheuren op de contactpunten met ijzer. Het is goed om daaraan te worden herinnerd. En de cursus leert je om vanuit verschillende perspectieven te kijken: vanuit het ree, vanuit de beheerder en vanuit de grondeigenaar.

Ik vond de cursus heel waardevol, ook al vanwege de dynamiek met de andere cursisten, onder wie ook mensen die nog nooit hebben gejaagd. Ik kan het iedereen aanbevelen, want ik denk dat wij mensen onbewust onbekwaam kunnen zijn. Oftewel: we weten niet altijd dat we het niet weten. Dan is het zinvol jezelf uit te dagen en je kennis bij te spijkeren.”

 

Simon Hengeveld, heeft sinds vijf jaar een jachtakte, gaat wel eens mee op jacht en heeft onlangs zijn eerste kogelgeweer gekocht:

“Nu ik zelf een kogelgeweer heb, vond ik het wel zo logisch om eerst deze cursus te volgen. Wanneer jagende vrienden mij vragen om mee te gaan op reeënjacht, is dit een goede aanvulling geweest. Deze cursus is deels om de kennis uit de jachtcursus – die ik jaren geleden al volgde – op te frissen, en deels is het nieuw, omdat het lesmateriaal zo specifiek op het ree is toegespitst. Zo wist ik te weinig over het belang van nazoek met zweethonden, tot hoever je zelf mag gaan en wanneer het noodzakelijk is een goede zweethond er bij te roepen.

Ik zou het goed vinden als het meer vanzelfsprekend was om dergelijke cursussen te volgen, al is het maar om weer even meer focus aan te brengen in wat je nu eigenlijk doet en waarom. Zo heb ik met name veel geleerd over de noodzaak van beheer. Als er teveel reeën zijn, hebben ze te weinig rust en ruimte. Dat is ongezond voor reeën, maar ook krijg je meer aanrijdingen en meer schade aan fauna. Dan moet bij een stijgende populatie het afschot dus omhoog. Dit wordt in de cursus heel duidelijk uitgelegd en geeft mij argumenten in mijn gesprekken met mensen die tegen de jacht zijn.

Ik vond het leuk om zoveel liefhebbers van het dier te ontmoeten. Er zit niet alleen heel veel kennis bij de docenten, maar ook in zo’n groep cursisten. Ook daar leer je veel van.”

Er staat nog een extra cursusavond ingepland waarin de cursisten ingaan op de ontwikkelingen rondom het reeënbeheer binnen de provincie Utrecht. Hierin brengen we de kennis en ervaring uit de provincie Utrecht samen om met en van elkaar te leren. Zo helpt Vereniging Het Ree om het reeënbeheer verder te professionaliseren.

IPC Groene Ruimte biedt een nieuwe cursus Praktisch Reeënbeheer die begint op 26 maart. Leden van Vereniging Het Ree krijgen 100 euro korting, met de kortingscode VHR1119. Klik hier voor meer informatie. 

Twee cursisten. Boven: Martijn van Dooren (foto: Danna van Daal). Onder: Simon Hengeveld.