Terugblik: Algemene Leden Vergadering 2019

Op zaterdag 25 mei werd in Vorden de Algemene Leden Vergadering gehouden. Met bijna 60 aanwezigen constateerde het landelijk bestuur een grotere opkomst dan in afgelopen jaren: een blijk van toenemende belangstelling voor onze vereniging.

Landelijk voorzitter René Leegte meldde dat de organisatie van de vereniging steeds beter op orde is, met actieve regiobesturen in steeds meer provincies. Ook wordt gewerkt aan een beleidsplan dat voor meerdere jaren de lijnen van de vereniging in kaart zal brengen. Met dat plan geeft het bestuur invulling aan de wens om op te treden als een kennisorganisatie met een heldere positie en deskundig advies richting bestuurders, beheerders en natuurliefhebbers. Hiervoor werkt het bestuur nauw samen met een groeiende groep adviseurs.

De in januari aangestelde communicatiemedewerker, Marco Visscher, vertelde over hoe de vereniging steeds vaker leden en geïnteresseerden bereikt, onder meer met de nieuwe nieuwsbrief, op Facebook en in de pers. Later dit jaar zal de website met enkele aanpassingen nog beter gaan functioneren als hét informatiepunt over reeën en het beheer van reeënpopulaties.

Verder namen de aanwezigen met een ruime meerderheid de voorgestelde statutaire wijzigingen aan. Dat betekent ook dat de vereniging verder gaat onder een nieuwe naam: Vereniging Het Ree. Enkele aanwezigen maakten bezwaar, maar zij werden erop gewezen dat er vooraf slechts één bezwaarschrift was ingediend dat bovendien voor aanvang van de ALV met de indienster was besproken, waarop gezamenlijk was geconcludeerd dat een behandeling ervan in de vergadering niet nodig was. Ook vanuit de regio-afdelingen kwamen in het afgelopen jaar geen signalen om de al eerder voorgestelde naamswijziging te herzien. “Dat mogen we zien als een indicatie”, concludeerde Leegte, “dat de nieuwe naam wordt gezien als een verbetering.”

Ten slotte werden de geagendeerde verslagen goedgekeurd, de begroting vastgesteld en de kascommissie uitgebreid met twee nieuwe leden. Paul Nyst, Jouke Hopperus Buma en Leo Prinsenberg traden toe tot het landelijk bestuur. Leegte werd herkozen als voorzitter en Bé Brinkman werd de opvolger van de aftredende vicevoorzitter Annick van der Lof-De Groen, die werd geprezen voor haar inzet. Bovendien werd Joke van Herp-Bruynius met een bos bloemen bedankt voor haar jarenlange inzet voor de ledenadministratie, waarmee ze ook hierna door zal gaan.

Na de pauze verzorgde dierecoloog Hugh Jansman, verbonden aan de Wageningen Universiteit, een presentatie over de wolf. Ter afsluiting was er een goed verzorgde lunch op het zonnige terras van hotel-restaurant Bakker in het Gelderse Vorden. Het bestuur bedankt iedereen voor de komst en betrokkenheid.