Dit is de privacyverklaring van Vereniging Het Ree, gevestigd te Leusden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40101222. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


 1. Gebruik van persoonsgegevens


 1.1  Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a)  lid wordt;

(b)  via het contactformulier contact met ons opneemt;

(c)  een bestelling plaatst in onze webshop;

(d)  een cursus heeft gevolgd die in samenwerking met onze vereniging is gegeven;

(e)  foto’s instuurt


 1.2  Wij verzamelen daarbij (deels) de volgende (persoons)gegevens:

(a) naam                              (g) organisatie (Indien van toepassing)

(b) adres                              (h) telefoonnummer

(c) postcode                       (i)  emailadres

(d) woonplaats                  (j)  IBAN

(e) land                                 (k) ingeschreven regio

(f) geslacht                          (l)  cursus gegevens (Indien van toepassing)

 

1.3   Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel): 

(a)  het lidmaatschap te effectueren;

(b)  nieuwsbrieven en/of magazine te verzenden;

(c)  contact met u op te nemen of te onderhouden;

(d)  webshop bestelling te versturen
 (e)  copyright van foto’s te beschermen
 
 

2. Inzage, correctie, verwijdering en bezwaar van persoonsgegevens


 2.1 U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.
 U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. 
 Hiervoor kunt u
contact opnemen met: 

  • Voor inzage, wijzigen en/of verwijdering - ledenservice@hetree.nl
  • Voor bezwaar en overige vragen – privacy@hetree.nl

 

3. Beveiliging van uw gegevens 


 3.1  De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

4. Derden


 4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a)   Scala – is verantwoordelijk voor het voor het drukken van ons magazine en adreslabels en het versturen ervan.

(b)  Uw Het Ree regio – De regio waar u zich inschrijft ontvangt een kopie van uw gegevens.
 Deze bestaat uit; uw NAW, email-adres,   en of u een cursus heeft gevolgd.
 De regio is zelf verantwoordelijk voor juiste verwerking en beveiliging van deze gegevens.


 4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan onze activiteiten publiceren op onze website, Facebook pagina en/of magazine, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar 
 aantekent (zie onder 2). 


 

5. Nieuwsbrief & Administratieve/Bestuur mails 


 5.1 Als lid van onze vereniging wordt uw email adres toegevoegd aan onze nieuwsbrief lijst.
 Ongeveer 5 tot 7 keer per jaar ontvangt u de leden nieuwsbrief met verenigingsnieuws uit de regio’s en het bestuur. Indien gewenst kunt u zicht afmelden voor deze mails via de link in onderaan elke nieuwsbrief.


 5.2 Vanuit de administratie worden naast administratieve mails, zoals uw factuur, een betalingen herinnering, etc. ook memo’s of mededelingen namens het landelijk bestuur verstuurd.
 Deze mails versturen we beperkt, gezien de grandslag van deze mails kunt u zich hiervan niet afmelden.
 
 

6. Links naar andere websites


 6.1 De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 


 

7. Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.


 

8. Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.


 

9. Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

 

10. Contactgegevens


 Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:


Verantwoordelijke:     Jan van Wulfften Palthe (Secretaris)

Joke van Herp-Bruynius (Ledenadministratie)

Richard van Herp (Website & IT beheerder)


 E-mail:                        privacy@hetree.nlKlacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.