Portefeuillehouders

 

Portefeuille Portefeuillehouder Onderwerpen die erbinnen vallen

1.      Leden

 

Secretaris q.q.

 

a.      Ledenadministratie
b.      Ledenservice
c.       Jubilea en erelidmaatschappen
2.      Communicatie & PR
Willem Wensing a.      Website
b.      Tijdschrift
c.       Nieuwsbrief
d.      Informatiematerialen & -wagen
e.      Sociale media
f.        Ledenwerving

3.      Beheer

 

Bernard van Dongen

 

a.      Valwild
b.      Praktisch beheer & Wildmerken
c.       Richtlijnen
d.      Leefgebieden
e.      Advies aan derden
f.        Faunabeheerplannen

4.      Regio Coördinatie

 

Bé Brinkman

 

a.      Netwerkbijeenkomsten
b.      Opleidingen, trainingen, workshops
c.       Begeleiden uitrol RC in het land

5.      Externe relaties

 

Voorzitter q.q.

 

a.      TBO’s
b.      Stakeholders
c.       Politiek
d.      Wegbeheerders
e.      Jagersverenigingen
f.        Zusterverenigingen
g.      Opleiders (bestuurs niveau)
6.      Kennis & Opleidingen Jouke Hopperus Buma a.      Adviesloket
b.      Onderzoek
c.       Richtlijnen
d.      Workshops
e.      Opleiders (cursussen niveau)
f.       Certificeringen

7.      Financiën

 

Penningmeester q.q. a.      Boekhouding
b.      Begroting/budgettering
c.       Regiopenningmeesters
d.      Kascommissie
e.      Accountantscontrole

8.      Organisatie

 

Dagelijks Bestuur q.q.

 

a.      Missie en visie
b.      Ledenbelangen/interesses
c.       Imago
d.      Interne organisatie
e.      ICT
f.      Contracten en overeenkomsten

9.      Juridische zaken

 

Hans de Boer

 

a.      Wet- en regelgeving algemeen
b.      AVG, wet op de privacy
c.       Contract advies
d.      Wet Natuurbescherming