Portefeuille Portefeuillehouder Onderwerpen die erbinnen vallen
1.      Leden


Secretaris q.q.


a.   Ledenadministratie
b.   Ledenservice
c.    Jubilea en erelidmaatschappen
2.      Communicatie & PR

Willem Wensing

a.   Website
b.   Tijdschrift
c.   Nieuwsbrief
d.   Informatiematerialen & -wagen
e.   Sociale media
f.    Ledenwerving
3.      Beheer

Bernard van Dongen

a.   Valwild
b.   Praktisch beheer & Wildmerken
c.   Richtlijnen
d.   Leefgebieden
e.   Advies aan derden
f.   Faunabeheerplannen
4.      Regio Coördinatie


Bé Brinkman


a.      Netwerkbijeenkomsten
b.      Opleidingen, trainingen, workshops
c.       Begeleiden uitrol RC in het land
5.      Externe relaties


Voorzitter q.q.


a.      TBO’s
b.      Stakeholders
c.       Politiek
d.      Wegbeheerders
e.      Jagersverenigingen
f.        Zusterverenigingen
g.      Opleiders (bestuurs niveau)
6.      Kennis & Opleidingen

Jouke Hopperus Buma

a.      Adviesloket
b.      Onderzoek
c.       Richtlijnen
d.      Workshops
e.      Opleiders (cursussen niveau)
f.       Certificeringen
7.      Financiën
Penningmeester q.q.
a.      Boekhouding
b.      Begroting/budgettering
c.       Regiopenningmeesters
d.      Kascommissie
e.      Accountantscontrole
8.      Organisatie

Dagelijks Bestuur q.q.

a.      Missie en visie
b.      Ledenbelangen/interesses
c.       Imago
d.      Interne organisatie
e.      ICT
f.      Contracten en overeenkomsten
9.      Juridische zakenHans de Boera.      Wet- en regelgeving algemeen
b.      AVG, wet op de privacy
c.       Contract advies
d.      Wet Natuurbescherming