Even voorstellen: Onze communicatiemedewerker

Vorig najaar hebben we een vacature uitgezet voor een ervaren medewerker die de spin in het web kan zijn voor onze interne en externe communicatie. Die vacature hebben we onlangs ingevuld met de benoeming van Marco Visscher. In januari is hij begonnen.

Marco zal ons helpen om het verhaal van Vereniging Het Reewild beter te vertellen richting de vele publieksgroepen die we bedienen: van ree-minnende natuurrecreanten tot terreinbeherende organisaties zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, en van reewildbeheerders tot experts op het gebied van de biologie en de leefgebieden van het ree. Verder zal hij bijdragen aan het verenigingsblad Reewild, contact onderhouden met de media en zorgen voor de praktische communicatie tussen bestuur, leden en de regio’s onderling.

Inmiddels heeft Marco enige aanpassingen aan onze website gedaan en onze community op Facebook weer nieuw leven ingeblazen. In het voorjaar komt er een digitale nieuwsbrief, waarmee we onze leden en ons netwerk nog beter op de hoogte zullen houden van onze activiteiten. Ook zullen de diverse regioafdelingen hun eigen plek op de website krijgen. Verder zal hij meewerken aan diverse campagnes vanuit de vereniging, bijvoorbeeld rondom het voorkomen van aanrijdingen of maaislachtoffers.

Voor tips, adviezen, verzoeken of gewoon een warm welkom is Marco via e-mail te bereiken op communicatie (at) reewild (punt) nl.