Loslopende honden en wild  gaan niet samen. Het is geregeld in het nieuws dat reeën weer het slachtoffer zijn geworden van een hond. Meestal juist op die plaatsen waar honden niet mogen loslopen. Ook voor de hondenlosloopgebieden geldt: honden mogen nooit achter wild aangaan. Het baasje moet daar op toezien. De hond moet altijd onder controle zijn.

Lang niet altijd krijgt een hond het ree te pakken. Want het ree is supersnel, daar ligt het niet aan. Maar de reeën lopen zich dood tegen een boom of een hek. Of ze krijgen een beet van een hond, die beetwond gaat ontsteken waarna ze alsnog een jammerlijke dood sterven Er kan van alles gebeuren, maar vooral weinig goeds.

Kalfjes zijn het meest kwetsbaar. Dus houd vooral in de maanden april, mei en juni uw hond aan de lijn. Daarnaast geldt in gebieden met een aanlijngebod dat u uw hond altijd aan de lijn moet houden!

Het gaat om het gedrag van baas en hond waarbij regels leidend zijn. Het gaat erom dat het wild rust heeft. Bent u er niet zeker van dat uw hond nooit achter wild aangaat? Hou hem dan alstublieft aan de lijn. Ook in een hondenlosloopgebied. Dank u wel, ook namens het ree.

Hier kunt u de poster downloaden om op te hangen aan de rand van hondenuitlaat- en hondenlosloopgebieden.

Overleg wel vooraf altijd met de landeigenaar, wees zorgvuldig bij het bevestigen van de poster en denk eraan om deze in de loop van de zomer zelf weer te verwijderen.

In artikel 3.24 lid van de nieuwe Wet natuurbescherming staat: Het is een ieder verboden zich in een veld te bevinden met een dier dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat en dat in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of bemachtigt. Met ‘veld ‘bedoelt de wetgever bos, hei, veld, akker, binnenwater, eigenlijk alle natuurterreinen buiten de bebouwde kom. Dus ook hondenlosloopgebieden. Gaat een hond achter een haas, een konijn of een ree aan, dan wordt dat minimaal gezien als opsporen. Het baasje van de hond heeft hem niet onder controle en is dus strafbaar.