De omgeving waar een ree kan leven, noemen we het leefgebied. Behalve bebouwde gebieden is heel Nederland leefgebied voor het ree. Ze leven zelfs op klaverbladen bij snelwegen. Want het ree past zich aan. Altijd op zoek naar een omgeving waar de voorwaarden voor instandhouding van de soort beschikbaar en bereikbaar zijn. Rust om zijn voedsel te verwerken, voldoende beschutting voor zijn veiligheid en ruimte voor voortplanting. Bij iedere levensfase van het ree hoort echter een ander leefgebied. Of meer specifiek: een ander benuttingsgebied.

Grenzen

De grenzen van het leefgebied van een ree worden bepaald door zaken waar hij praktisch niet overheen kan: de zee, een hoog hek of een kanaal met steile kanten. Dat zijn zogenaamde absolute grenzen. Om in zijn levensbehoefte te voorzien steekt een ree niet iedere dag de IJssel over; maar hij kan het wel. Daarom is dat een relatieve grens.

Zo’n oversteek kost namelijk nodeloos veel energie en leidt nergens toe. Maar op het moment dat het ree gaat migreren naar een ander leefgebied, dan zwemt het moeiteloos naar de andere kant. Een auto- of snelweg is voor het ree al evenmin een grens; eerder een barrière die hij, indien noodzakelijk, iedere dag neemt.

Wat bij deze voorbeelden opvalt, is dat het ree, in tegenstelling tot de mens, geen grenzen ervaart. Dus voor een goed begrip van het gedrag en de leefwijze van het ree is het belangrijk om vanuit het ree naar leefgebieden te kijken. We moeten onze provincie- en landsgrenzen vergeten en op zoek gaan naar de leefgebieden zoals reeën die benutten, passend bij hun levensfase.

Benuttigingsgebied

Het benuttingsgebied van een ree is altijd een deel van het grotere leefgebied. Het leefgebied verandert nauwelijks; behalve misschien door grote infrastructurele veranderingen. Het benuttingsgebied daarentegen verandert voortdurend.

In iedere levensfase van het ree wordt een namelijk ander deel van het leefgebied benut. Een geit die net twee kalfjes heeft geworpen benut een andere omgeving dan een bok van veertien jaar oud. Die laatste leeft in een gebied ter grootte van een half voetbalveld en kan zijn territorium niet meer verdedigen. Hij heeft een klein benuttingsgebied binnen het leefgebied.