De omgeving waar een ree kan leven, noemen we het leefgebied. Behalve bebouwde gebieden is heel Nederland leefgebied voor het ree. Ze leven zelfs op klaverbladen bij snelwegen. Want het ree past zich aan. Altijd op zoek naar een omgeving waar de voorwaarden voor instandhouding van de soort beschikbaar en bereikbaar zijn. Rust om zijn voedsel te verwerken, voldoende beschutting voor zijn veiligheid en ruimte voor voortplanting. Bij iedere levensfase van het ree hoort echter een ander leefgebied. Of meer specifiek: een ander benuttingsgebied.

Grenzen

De grenzen van het leefgebied van een ree worden bepaald door zaken waar hij praktisch niet overheen kan: de zee, een hoog hek of een kanaal met steile kanten. Dat zijn zogenaamde absolute grenzen. Om in zijn levensbehoefte te voorzien steekt een ree niet iedere dag de IJssel over; maar hij kan het wel. Daarom is dat een relatieve grens.

Zo’n oversteek kost namelijk nodeloos veel energie en leidt nergens toe. Maar op het moment dat het ree gaat migreren naar een ander leefgebied, dan zwemt het moeiteloos naar de andere kant. Een auto- of snelweg is voor het ree al evenmin een grens; eerder een barrière die hij, indien noodzakelijk, iedere dag neemt.

Wat bij deze voorbeelden opvalt, is dat het ree, in tegenstelling tot de mens, geen grenzen ervaart. Dus voor goed begrip van het gedrag en de leefwijze van het ree is het belangrijk om vanuit het ree naar leefgebieden te kijken. We moeten onze provincie- en landsgrenzen vergeten en op zoek gaan naar de leefgebieden zoals reeën die benutten, passend bij hun levensfase.

Benuttigingsgebied

Behalve het wel of niet hebben van een gewei zijn er nog meer in het oog springende kenmerken. Vlak onder het niet of nauwelijks zichtbare staartje hebben reeën een grote witte vlek: de spiegel. De spiegel is niervormig (met de bolle kant naar boven). Geiten hebben onderaan hun spiegel een soort staartje van haar hangen: het schort – een soort sikje. Bij bokken ontbreekt dat. In principe is het schortje wit maar door ontlasting of verharing kan de kleur donkerder zijn. De vorm blijft wel zichtbaar.