Het gedrag van reeën is biologisch bepaald; zo ook de jaarcyclus. Het aanbod en de bereikbaarheid van voedsel, vocht en veiligheid in de verschillende jaargetijden bepaalt het lichaamsproces. In het overzicht zijn die processen per seizoen en per ree weergegeven.

KALF SMALREE REEGEIT JAARLING(BOK) BOK
ZOMER Sterke groei Groei
Bevruchting
Zogen kalveren
Bevruchting
Groei
Vegen gewei
Bronst
HERFST Sterke groei
Verharing
♂ Rozenstokken of eerste gewei
Groei
Verharing
Kiemrust
Zogen kalveren
Verharing
Kiemrust
Afspenen kalveren
Afwerpen gewei (dec)
Bastgewei
Rustperiode
Verharing
Herstelperiode bronst
Afwerpen gewei (nov/dec)
WINTER Rustperiode
Afwerpen gewei
Groei foetus
Rustperiode
Groei foetus
Rustperiode
Groei
Verharing
Vegen (april)
Rustperiode
Bastgewei
LENTE Groei
Verharing
♂ 1ste of 2de gewei
Verstoting geit/bok
Groei
Sterke groei foetus
Verharing
Sterke groei foetus
Verharing
Territoriuminname
Zetten kalveren
Afwerpen gewei (dec)
Bastgewei
Rustperiode
Vegen gewei (feb-apr)
Verharing
Territoriumvorming

Bron: Zakboekje Grofwildbeheer in de praktijk van IPC groen ruimte