Inzamelen reeenbloedmonsters beeindigd

26 nov 2017

Beste inzenders en coördinatoren,

Het verzamelen van bloedmonsters in het kader van de nationale surveillance reeën, is nu gestopt. Het insturen van bloedmonsters was mogelijk tot eind oktober. Ruim 650 bloedmonsters zijn binnengekomen. De herkomst van de ingezonden bloedmonsters is te zien in onderstaande figuur.
Mocht u nog een ongebruikte envelop hebben liggen, dan kunt u die behouden.
De monsters worden momenteel onderzocht bij het RIVM. Wanneer de resultaten bekend zijn, zal het totaalbeeld aan u worden teruggekoppeld. De verwachting is dat dit rond februari 2018 zal zijn.
De terugkoppeling van de uitslag per inzender (wel/geen antistoffen tegen het teken-encefalitisvirus), zal nog iets langer op zich laten wachten, omdat dit meer administratie vergt. Deze individuele uitslag kan alleen worden verstuurd naar die inzenders waarvan het e-mail adres bekend is.
Wij danken u nogmaals zeer hartelijk voor jullie medewerking. Dankzij uw belangeloze inzet en enthousiasme is dit onderzoek mogelijk geweest.

Met vriendelijke groeten,

Margriet Montizaan en Jolianne Rijks