Zuid-Holland heeft nu eigen regiobestuur

Omdat het reeënbeheer steeds meer op provinciaal niveau wordt georganiseerd, ziet Vereniging Het Ree graag in alle provincies een bestuur. Ook Zuid-Holland beschikt nu over een eigen regiobestuur. Tijdens de oprichtingsbijeenkomst op 19 november werd het bestuur geïnstalleerd door landelijk voorzitter René Leegte.

In de Sociëteit van De Jockey Club in Rotterdam vertelde regiovoorzitter Willem Wensing dat het bestuur een werkplan opstelt. In het komende voorjaar wordt dit aan de leden uit de provincie voorgelegd tijdens een algemene ledenvergadering. Wel gaf Wensing aan haast te zullen maken om in gesprek te komen met de opstellers van het faunabeheerplan.

Net als zijn collega-bestuursleden – secretaris Leo Prinsenberg, penningmeester Charlotte Oldenbroek en regiocoördinator Marten Annema – beseft Wensing dat er in Zuid-Holland werk aan de winkel is. De provincie maakt zich klaar voor een sterke uitbreiding van de steden, veelal ten koste van natuurgebieden. Een belangenbehartiger voor het ree is dan zeer urgent. “Vanwege de verstedelijking in Zuid-Holland staat het ree hier toch al minder op de kaart dan elders in Nederland”, vertelt Wensing. “Daar brengen we graag verandering in.”

Vanuit het landelijk bestuur was ook vice-voorzitter Bé Brinkman aanwezig. In een presentatie vertelde hij over hoe wildaanrijdingen kunnen worden voorkomen en hoe regiocoördinatoren de visie van de vereniging op duurzaam reeënbeheer kunnen vertalen in de dagelijkse praktijk. 

Van links naar rechts: Charlotte Oldenbroek, Willem Wensing, Leo Prinsenberg, Marten Annema, René Leegte en Bé Brinkman.