Fotoverslag: Reewildtentoonstelling Brabant

Zondag 17 maart kwamen ongeveer drie- tot vierhonderd bezoekers naar de jaarlijkse reewildtentoonstelling in Brabant. Zij zagen liefst 816 gekeurde geweien: een toename van ruim 100 ten opzichte van nog maar twee jaar geleden. Volgens Bernard van Dongen, regiovoorzitter Brabant van Vereniging Het Reewild, is dat een indicatie van een toename in het afschot, maar ook van de medewerking van de diverse wildbeheereenheden.

Oud-burgemeester Yvo Kortmann opende de tentoonstelling en blikte terug op zijn werk als voorzitter van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant. Twee sprekers verzorgden een drukbezochte lezing: Roy ten Wolde, van Lahoux Optics, vertelde over nachtzichtapparatuur voor bijvoorbeeld richtkijkers, en Rolf Overdiep, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht, sprak over het werk van de groene toezichthouders (boa’s, buitengewoon opsporingsambtenaren).

Bernard spreekt van een “zeer geslaagde dag” en dankt alle vrijwilligers, keurmeesters, sprekers en standhouders voor hun komst en inzet.