Drones kunnen jonge reeën redden uit de maaimachine

Drones kunnen voorkomen dat pasgeboren reeën worden gedood tijdens de maaiwerzaamheden van boeren in mei en juni. In deze periode liggen de reekalfjes nog verscholen in het hoge gras. Wanneer een maaimachine nadert, drukken zij zich plat op de grond. Zo sterven in Nederland jaarlijks honderden reekalfjes als ze nog niet een maand oud zijn. Vereniging Het Reewild pleit daarom voor het gebruik van drones met een warmtebeeldcamera. Daarmee kunnen de reekalfjes worden opgespoord en in veiligheid gebracht voordat er wordt gemaaid.

Bij deze moderne technologie vliegt de drone boven het veld. Als de ingebouwde camera warmteverschil vastlegt, verschijnen via een app op de monitor beneden gekleurde vlekken: een indicatie voor de mogelijke aanwezigheid van een reekalfje. “De nauwkeurigheid van deze werkwijze is onvoorstelbaar”, zegt René Leegte, landelijk voorzitter van Vereniging Het Reewild. “Dankzij de drones gaat de zoektocht snel en effectief. In een uur tijd kun je zo een gebied van 10 hectare nakijken.” Ook kan ander wild, zoals hazen, egels en broedende vogels, worden gevonden en gered.

Goede ervaring 

In de afgelopen jaren is er goede ervaring opgebouwd. Zo hebben wildbeheereenheden in Gelderland en Utrecht de drone met succes ingezet om vele tientallen reekalfjes te redden. Boeren die daarna gingen maaien, maakten geen melding van doodgemaaide reekalfjes.

De drone vervangt het traditionele, handmatige speurwerk. Vroeger struinden vele vrijwilligers op één linie het perceel af: een arbeidsintensief en tijdrovend proces, dat bovendien niet altijd nauwkeurig was. “De reekalfjes liggen zo stil en zo goed verborgen in het gras,” meldt Leegte, “dat je ze nog kunt missen als je er een meter bij vandaan bent. Een drone met een warmtebeeldcamera mist daarentegen zelden of nooit iets.” 

Onlangs organiseerde Vereniging Het Reewild een workshop, in samenwerking met DRONExpert, over de inzet van drones bij een beter reewildbeheer. Ook kan de drone helpen om in de regio aangereden en gewonde reeën op te sporen, of om bij calamiteiten assistentie te verlenen aan de politie of brandweer.

Betrokkenheid van boeren

Experimenten lopen waarbij de monitor is geïnstalleerd in de cabine van de maaimachine. Zo kan de bestuurder zelf het kalfje in veiligheid brengen. Dit kan de betrokkenheid van boeren bij de reddingsactie verder vergroten. Het dier moet worden opgepakt met handschoenen, lange mouwen en een flink pak gras, omdat de reegeit haar jongen zal verstoten als ze mensengeur op haar kalfje bespeurt. Doorgaans kijkt ze van een afstandje toe. Als het geredde kalfje langs het veld wordt gelegd, zal de moeder haar jongen zelf opzoeken.

Wanneer er in de regio geen drones beschikbaar zijn, kunnen boeren ook zelf zorgen dat de reekalfjes tijdig hun veld verlaten. Als ze daags voor het maaien plastic zakken hangen aan takken of struiken langs het veld, zal het knisperende geluid de reegeit waarschuwen voor gevaar. Ze zal dan met haar kalfje(s) een ander heenkomen zoeken.

Om de reekalfjes te redden, benadrukt Vereniging Het Reewild het belang van medewerking van boeren. Vooraf zullen zij hun jachthouder of wildbeheereenheid moeten inlichten wanneer zij gaan maaien. Voorzitter Leegte bespeurt een grote bereidheid van boeren om mee te werken: “We begrijpen dat boeren weinig tijd hebben om voor het maaien zelf te gaan zoeken. Maar we weten ook dat iedere boer het vreselijk vindt wat zijn maaimachine kan aanrichten. Zo’n gruwelijke dood wil je liever voorkomen.”

Lees ook: Hoe boeren reekalfjes kunnen redden vóór ze gaan maaien

 

 

Foto’s: StadNijkerk.nl. Bekijk hier een mooie documentaire over het gebruik van de drone door de wildbeheereenheid Nijkerk.