Gegevens Vereniging Het Ree: • Bank: NL24 ABNA 0497 0374 40
  t.n.v. Vereniging Het Ree te Langbroek
 • Ledenservice:
  ledenservice (at) hetree (punt) nl
 • Voorzitter: Susanne Bolouri
  voorzitter (at) hetree (punt) nl
 • Voorlichting: Martijn van Dooren
  communicatie (at) hetree (punt) nl
  06 4223 3400

Contact

Gebruik het formulier hieronder om een bericht te sturen naar verschillende afdelingen en regio's binnen onze vereniging. Uw bericht zal door de betreffende persoon zo snel mogelijk in behandeling worden genomen.

  In Nederland zijn er maar weinigen die slijpplaatjes maken. U kunt hiervoor terecht bij Ton Richter te Vinkeveen.

  Meer informatie: faunabeheer.info

  Het ophangen van de posters voor hondenbezitters begint ongeveer eind april en even later worden de reekalfjes geboren en zeker in die tijd is het belangrijk dat hondenbezitters erop worden gewezen dat het goed is hun honden aangelijnd te houden.

  Wel is het erg belangrijk dat het plaatsen van de poster in overleg gaat met de terrein eigenaar/beheerder. Wanneer deze hiervoor geen toestemming hebben gegeven of er niet van op de hoogte zijn is de kans groot dat de poster wordt verwijderd. Het beste is de poster te plastificeren of in een plastic mapje te doen met open onderkant naar beneden en/of dichtplakken met tape. Ook is het raadzaam dat de poster ergens in september weer wordt weggehaald.

  Download de poster hier

  Wildspiegels zijn via diverse websites te koop. Het plaatsen van wildspiegels dient altijd plaats te vinden in overleg met de beheerder/eigenaar van de bermen langs de wegen waar je deze wilt plaatsen.

  Zonder deze toestemming kan de wegbeheerder de spiegels weer verwijderen of bij schade aan verkeersdeelnemers de schade verhalen op de plaatser. Ook zal na verloop van tijd gewenning optreden bij het wild en zal weer uitgekeken moeten worden naar een andere spiegel.