Afscheid Heer L. Polvliet

Met leedwezen heeft de Vereniging Het Reewild vandaag kennis genomen van het volkomen onverwachte overlijden van de Heer L. Polvliet. Als voorzitter van VHR-Regio Zuidwest Nederland heeft hij zich steeds met veel energie ingezet voor het faunabeheer in het algemeen en...
Jubileumcongres

Jubileumcongres

Maandag 31 oktober viert de VHR het vijfenzestig jarig bestaan met een feestelijk jubileumcongres. Op een centrale plek in Nederland (De Veerensmederij in Amersfoort) staan wij van 17.00 uur tot 21.00 uur (inclusief inloop en borrel na afloop) stil bij de geschiedenis...
Technische Voorlichtingsavonden afgelast

Technische Voorlichtingsavonden afgelast

De griep waart weer rond in Nederland en ook reewildbeheerders blijken daarvoor niet onkwetsbaar. Vanwege ziekte van onze gastheer en presentator Rob Borst zullen de beide technische voorlichtingsavonden van de VHR moeten worden uitgesteld tot een nog nader te bepalen...