Afscheid Heer L. Polvliet

22 jan 2018

Met leedwezen heeft de Vereniging Het Reewild vandaag kennis genomen van het volkomen onverwachte overlijden van de Heer L. Polvliet.

Als voorzitter van VHR-Regio Zuidwest Nederland heeft hij zich steeds met veel energie ingezet voor het faunabeheer in het algemeen en daarmee in het bijzonder een belangrijke bijdrage geleverd aan een duurzaam beheer van de reeënpopulaties in de regio.

Wij waarderen vooral ook zijn bijdragen als lid van het Landelijk Bestuur van de Vereniging en de mogelijkheden die hij ons daarmee bood om te delen in zijn brede ervaring als bestuurder en als gepassioneerd jager.

De vele goede herinneringen aan hem houden wij in ere.

Wij wensen al zijn familieleden veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

 

Namens het Bestuur

René Leegte