Artikel: Hoe oud wordt een ree?

Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de leeftijdsverhouding binnen een reeënpopulatie en om daar rekening mee te houden bij het bepalen van een reeënbeheerplan. Maar hoe oud een ree kan worden, is in de literatuur bijna niet te vinden. 

Tekst: Roland Peltzer 

Hoe men het wendt of keert, de leeftijdsbepaling van een ree blijft een lastige zaak. Op het jaar nauwkeurig is een utopie en daarom maakt men momenteel onderscheid in kalf, jong, volwassen en oud. Bij jong moet men denken aan 2 jaar, bij volwassen aan 3 tot 8 jaar en alles vanaf 8 jaar is dan oud. Maar hoe oud is oud? 

In de literatuur zijn slechts enkele voorbeelden bekend van reebokken die 16 jaar zijn geworden en zelfs van een geit die 25 jaar is geworden. En dan niet alleen reeën die binnen een raster lopen met voldoende en kwalitatief goed voer, maar ook (gemerkte) reeën in de vrije natuur. 

Toch zijn reeën vanaf 16 jaar of ouder zeldzaamheden. De gemiddelde leeftijd van reeën laat dat ook duidelijk zien, want uiteraard is daar onderzoek naar gedaan. Onderzoeksresultaten laten weliswaar verschillende gemiddelden zien, maar een gemiddelde leeftijd van 2 tot 3 jaar of van 4 tot 5 jaar ligt toch duidelijk lager dan de 16 jaar die een ree zou kunnen bereiken. 

Het hele artikel staat in Het Ree, zomereditie 2020. Wilt u ook vier keer per jaar Het Ree ontvangen? Word dan lid!

Oude bok

Oude bok, zesender.

Foto: Roland Peltzer