15 maart: Reewildtentoonstelling, Brabant

Update, 10 maart: Dit evenement is voorlopig afgelast vanwege het coronavirus.

 

De jaarlijkse reewildtentoonstelling, georganiseerd door Vereniging Het Ree, regio Brabant, is op zondag 15 maart in Gilze. Naast de geweitjes die door wildbeheereenheden worden aangeleverd, en de diverse stands met jachtartikelen, zijn er een drietal lezingen. 

Om 13:15 uur vertelt George Lipperts, internationaal keurmeester, over het werk van het CIC, de Internationale Raad voor de Jacht en het Behoud van het Wild. Deze onafhankelijke organisatie geeft onder meer advies aan jagers en overheden door kennis te delen over de relatie tussen beheer en natuurbehoud. Het CIC heeft een eigen internationale standaard ontwikkeld door meet- en weeggegevens van trofeeën te verzamelen. Tijdens de reewildtentoonstelling zullen een aantal aangeboden geweien van reeën volgens deze standaard worden beoordeeld. 

Om 14:30 uur vertelt Bé Brinkman, vice-voorzitter Vereniging Het Ree, over de ontwikkeling van het reeënbeheer: zoals het vroeger was, zoals het nu is en hoe het in de toekomst (wellicht) zal gaan. Ook gaat hij in op het belang van een goede onderbouwing in cijfers en de noodzaak om deze cijfers volgens een uniform protocol aan te leveren. Dit is relevant in Brabant, omdat hier het provinciale reeënbeheerplan nog wordt geschreven. 

Om 15:45 uur vertelt Joost Ploos van Amstel, regiovoorzitter Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging in Brabant, over de toename van zwijnen in de provincie en de gevolgen voor de reeën, bijvoorbeeld op het gebied van voeding en verstoring.

De reewildtentoonstelling wordt gehouden in het Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg, Klein Zwitserland 8, Gilze. De tentoonstelling opent om 12:00 uur en eindigt om 18:00 uur.